TalentInnovators
Talent selectie programma

TalentInnovators

Talenten vroeg ontdekken en binden is een steeds belangrijkere bron van werving en selectie. Zeker nu ook in de Oost Europese landen een ruime beschikbaarheid van goed geschoolde ontwikkelaars niet meer vanzelfsprekend is. Om die reden heeft Talenting Software nauwe banden met de IT faculteit van de Transilvania University of Brasov, waarmee we samenwerken in een uitgebreid ontwikkelprogramma.

Colleges

Teamleiders van Talenting Software verzorgen colleges op de universiteit. Tijdens deze colleges wordt gedoceerd in C# .Net en ingegaan op ontwikkelconcepten die de studenten in de praktijk zullen tegenkomen.

Summerschool

Studenten die hebben deelgenomen aan de colleges kunnen aan het einde van het collegejaar instromen in de Summerschool van Talenting Software. Een intensieve maand waarin de studenten door middel van opdrachten en teamprojecten de geleerde concepten verder in praktijk brengen en leren hoe het is om onderdeel te zijn van een ontwikkelteam. Hierbij worden ze persoonlijk begeleid door onze studentcoaches en andere Talenting collega's en werken ze via de scrum methodiek.

Beroepstages

Twee keer per jaar kunnen de studenten instromen in een stageprogramma. Ook dit programma draait volledig om het opdoen van ervaring en het in praktijk leren brengen van hetgeen op de universiteit is geleerd. Vanuit Talenting Software wordt tijdens de stage extra aandacht gegeven aan aanvullende onderwerpen zoals bijvoorbeeld unittesten, codereviews en werken met devops.

De finale!

Vanaf de colleges tot en met het stage programma worden de studenten gevolgd door onze studentcoaches. Samen met de teamleiders monitoren en motiveren we de veelbelovende studenten actief om mee te doen aan de volgende stap in het programma. Als alle stappen in het studieprogramma doorlopen zijn, selecteren we de beste studenten en is het tijd voor de volgende grote stap: Aan de slag als Junior Developer in één van de klantenteams van Talenting Software!